Tag: rezutatet e llotarise amerikane DV-2016

  • Rezultatet e llotarise amerikane DV-2016

    Njoftojme te gjithe aplikantet e regjistruar te programit DV-2016, se mund te njiheni me rezultatin e aplikimit tuaj duke filuar nga data 5 MAJ 2015. Instruksionet e kontrollit te pergjigjes suaj i keni ne fleten e printuar gjate periudhes se aplikimit ku ruhen te dhenat e regjistrimit tuaj me sukses. Linku i kontrollit do te…