Rreth nesh

logo-dv

Green Card LotteryDV 2022

RREGULLAT DHE KUSHTET

2022 ” Diversity Immigrant Visa Program”

Çdo vit “Diversity Immigrant Visa Program” jep viza të përhershme për njerëzit të cilët përmbushin kërkesat për përshtatshmëri. Aplikimi bëhet falas në faqen zyrtare të departamentit të shtetit amerikan. Aplikantët fillimisht janë përzgjedhur përmes shortit, gjeneruar nga kompjuteri, që tregojnë se ata posedojnë shkollën e mesme ose ekuivalenten e saj apo dy vjet aktivitet pune të kryer gjatë pesë viteve të fundit.

Roli i ” American Visa Service “

Është e kuptueshme që “American Visa Service” nuk është në asnjë mënyrë e lidhur me qeverinë e SHBA. “American Visa Service” nuk është agjenci qeveritare por një organizëm i pavarur përkushtuar për të ndihmuar ata njerëz dhe familje, kundrejt një kostoje shërbimi, që dëshirojnë të paraqesin një kërkesë për të fituar një “Green Card Lottery”. “American Visa Service” nuk është një firmë ligjore .

“DV-2022” është një lotari dhe nuk ka asnjë garanci për ta fituar

Është e kuptueshme se “Diversity Immigrant Visa Program” është një lotari e cila përfshin mundësinë që edhe nëse pyetjet janë përcjellë saktë, nuk ka garanci fitimi.

American Visa Service” ofron ndihmë në aplikimet për të fituar një “Green Card Lottery” por nuk do të rrisim shanset tuaja për të fituar. Fituesit janë zgjedhur me short nga kompjuteri i Departamentit të Shtetit Amerikan në mes gjithë atyre të cilët parashtruan pyetje të sakta, të rregullta dhe të pranuara në mënyrë të rregullt.

American Visa Service” do të përdorë informacionin dhe të dhënat për të vetmin qëllim të kërkesës për të fituar një “Green Card Lottery” dhe se ajo do ti përcillet vetëm Departamentit të Shtetit USA që kujdeset për regjistrimin.

Duke aplikuar online ose duke dërguar formularët e plotësuar në “American Visa Service” aplikanti konfirmon që pranon kushtet e listuara më sipër.

AVS ONLINE