Tag: shqiptaret e suksesshem

  • Shqiptarët e suksesshëm në SHBA

    Në fillim si të gjithë emigrantët bënë gavetën e tyre. Punuan si punëtorë të thjeshtë dhe dalëngadalë me kursimet e tyre nisën të bëhen të suksesshëm. Shqiptarët e Amerikës jo vetëm që e kanë nderuar vendin e tyre po e kanë lartësuar atë më shumë me punën dhe veprimtarinë e tyre në kontinentin e lakmuar…