Avokati Kieran Both per ju: Pjesa e dytë e procesit të llotarisë amerikane

Artikullin e kaluar, në rubrikën tonë të emigracionit u ofruam sugjerime se si të përgatiteni për intervistën për vizën e emigrantit (Nëse jeni i përzgjedhur ) . Nëse jeni fitues i lotarisë, do t’ju kërkohet të shkoni në intervistë në konsullatën ose ambasadën amerikane në vendin ku banoni. Këtu janë disa këshilla nëse jeni planifikuar për intervistë në Tiranë, Shqipëri. Ne u sugjerojmë së pari, të bëni çdo përpjekje për të qenë prezent në intervistën e planifikuar për ju. Nëse nuk jeni në gjendje të respektoni takimin, i shkruani konsulatës amerikane në adresën:[email protected] , sa me shpejt të jetë e mundur. Shkruani emrin tuaj të plotë, numrin e rastit( case number), datën e lindjes, arsyen e vonesës dhe sugjeroni kohën se kur jeni në dispozicion për një takim tjetër. Mund t’u duhet një pritje e gjatë deri në takimin tjetër, prandaj u lutemi të përpiqeni të paraqiteni në datën e caktuar. Aplikantët e DV duhet të jenë të vetëdijshëm se vizat janë të kufizuara në numër dhe duhet të lëshohen deri më 30 shtator të vitit të programit. Nuk ka asnjë garanci se viza do të jetë ende e disponueshme në datën e intervistës të riprogramuar nga ju.

Para se të intervistohet, secili aplikant duhet të paguajë taksën e llotarisë. Për aplikantët e DV-2019, tarifa është $330 për person. Kjo tarifë është e pakthyeshme, nëse lëshohet viza apo jo. Tarifa të tjera mund të aplikohen gjatë procesit, siç janë ato për ekzaminimin mjekësor ose tarifat e qeverisë vendore për të marrë kopje të vërtetuara të dokumentave. Të gjithë vizitorët në Ambasadën e SHBA duhet të ndjekin procedura të caktuara . Çdo vizitor që refuzon t’i nënshtrohet kontrollit nga personeli i sigurisë së ambasadës së SHBA, nuk të lejohet të hyjë në ambasadë. Për të shmangur vonesën e hyrjes dhe atë të atyre që janë pas jush, ju lutemi të sillni vetëm ato që kërkohen për intervistën. Mos sillni ndonjë objekt që mund të konsiderohet të jetë armë, si thika xhepi, gërshërë, gozhdë, ose bjekte të të ngjashme.

Përfaqsuesi konsullor do t’u intervistojë ju (dhe anëtarët e familjes) dhe do të përcaktojë nëse mund të merrni një vizë emigrimi. Si pjesë e procesit të intervistimit, do të merren skanimet dixhitale të gishtërinjve. Ju, bashkëshorti juaj dhe çdo fëmijë i pamartuar i kualifikuar që emigron me ju, duhet të marrë pjesë në intervistë. Nëse bashkëshorti juaj ose fëmijët e pamartuar të kualifikuar do të emigrojnë në një datë të mëvonshme dhe do të udhëtojnë veçmas nga ju, ata nuk janë të detyruar të marrin pjesë në intervistën tuaj. Ata do të planifikohen për një takim të veçantë intervistash. Ju nuk duhet të bëni angazhime të përhershme financiare, të tilla si shitja e shtëpisë, makinës ose pronës, duke u larguar nga puna ose duke bërë fluturime të pakthyeshme ose aranzhime udhëtimi deri sa të keni marrë vizën e emigrantit. Në fund të intervistës për vizë emigrimi në Ambasadën ose konsullatën e SHBA-së, zyrtari konsullor do t’ju informojë nëse aplikimi juaj për vizë miratohet ose refuzohet. Nëse miratohet, do të informoheni se si dhe kur do t’ju kthehet pasaporta me vizën. Nëse mohohet, do të informoheni përse nuk jeni kualifikuar për të marrë vizën. Disa kërkesa për vizë mohohen sepse kërkojnë përpunim të mëtejshëm administrativ, gjë që kërkon kohë shtesë pas intervistës së aplikantit .

Nëse miratohet, viza juaj do të vendoset në një faqe të pasaportës tuaj. Ju lutemi të rishikoni menjëherë informacionin e printuar për të siguruar që nuk ka gabime. Nëse ka ndonjë gabim drejtshkrimor, kontaktoni menjëherë ambasadën ose konsullatën. Ju gjithashtu do të merrni një pako të mbyllur që përmban dokumentat që ju duhet të paraqitni tek Dogana dhe Mbrojtja Kufitare e SHBA (CBP) në aeroport ose në një nga hyrjet, pas mbërritjes tuaj në Shtetet e Bashkuara. Ju nuk duhet të hapni paketën e mbyllur. Ju duhet të mbërrini dhe të aplikoni për pranim në Shtetet e Bashkuara jo më vonë se data e skadimit të vizës të shtypur në pasaporte . Viza zakonisht është e vlefshme deri në gjashtë muaj nga data e lëshimit, veç nëse ekzaminimi juaj mjekësor skadon më shpejt, gjë që mund të bëjë që viza juaj të jetë e vlefshme për më pak se gjashtë muaj.

Pagesa e emigrantëve – Ju duhet t’i paguani tarifën e emigrantit Shërbimit të Emigracionit në SHBA pasi të keni marrë vizën e emigrantit dhe para se të udhëtoni në Shtetet e Bashkuara. Emigracioni nuk do t’u lëshojë kartën e rezident të përhershëm (Formularin I-551 ose green card derisa të keni bërë pagesën e saktë (fee)

Viza nuk garanton hyrjen në Shtetet e Bashkuara. Departamenti i Sigurisë Kombëtare, zyrtarët e SHBA-së dhe zyrtarët e Mbrojtjes së Kufirit (BKP) kanë autoritetin për të dhënë ose mohuar pranimin(admission) në këtë shtet. Nëse aprovoheni, ju do të hyni si rezident i përhershëm i ligjshëm, dhe do t’u lejohet të punoni dhe jetoni përgjithmonë në Shtetet e Bashkuara. transmeton illyriapress/

Nëse ndryshoni adresën tuaj, është e rëndësishme të njoftoni USCIS duke plotësuar formularin AR-11 online ose me postë.

/ylliriapres/llotariaamerikane.com/

 


Comments

3 responses to “Avokati Kieran Both per ju: Pjesa e dytë e procesit të llotarisë amerikane”

  1. donaldi Avatar
    donaldi

    une jam nje djale nga korca kam fituar llotarine 2018 po e kam numrin 37000 a kam shance per te ikur

    1. Psh avokat un kam fituar llotarin dv 2018 po jam nr 36××××a ka munci qe te mos me dali data e intervistes flm

  2. Përshëndetje!Jam fituese e lotarisë amerikane2018 me nr.case 30***.A kam shpresë për një datë interviste?Nëse viti fiskal mbaron me 30 shtator 2018 a është e drejtë të marrim një përgjigje nga KCC,pozitive ose negative qoftë ajo?Faleminderit!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *